Att bli vuxen

En viktig period i livet är när vi som unga vuxna är upptagna av att utforska oss själva och utforma vår framtid. Den inleds i tonåren då frågor om vem man är och vad som skiljer oss från andra upptar oss, samtidigt som det finns en önskan om att inte avvika för mycket.


Åren efter tonåren ägnas ofta åt stora och svåra frågor som yrkesval eller att hitta en partner. Ibland försvåras denna process av att vi behöver få ett avstånd till den egna uppväxtfamiljens krav och förväntningar. För att kunna fatta beslut utifrån oss själva och våra egna känslor och behov, kan vi behöva frigöra oss från de viktiga personer som format oss under uppväxten. Man kan behöva hjälp och stöd i att hitta sitt nya självständiga jag och sin vuxenidentitet.