Föräldrar och barn

Att vara förälder är svårt för alla och många har tvivel på sitt föräldraskap och om de gör rätt. Om man har barn som mår dåligt väcker det många funderingar kring hur man agerar som förälder och hur man bäst ska kunna hjälpa sitt barn. Viktigt är då att få prata och bearbeta alla sina tankar och känslor kring barnets problem utan att de egna känslorna tar över och hindrar en från att se klart vad som bäst skulle kunna hjälpa barnet. 


Barn kan också anklaga dig för att vara en dålig förälder i något avseende. Både föräldrar och barn kan behöva hjälp med att reda ut vad det handlar om på djupet. Bakom ilskan döljer sig nästan alltid sårade känslor. Barnet kan  känna sig försummad eller osynliggjord - eller orättvist behandlad. Det kan handla om att ha fått sig tilldelad en roll i familjekonstellationen, som inte överensstämmer med det sanna jaget, vilket kan leda till att barnet försöker uppfylla förväntningar som hen uppfattar att föräldern har. Det kan också vara omedvetet hos en förälder eller båda att de förmedlar sådana förväntningar. Första steget innan förändring är att bli medveten om samspelet och kommunikationsmönstret inom familjen. 


Även vuxna barn kan komma med anklagelser gentemot sina föräldrar, vilket visar att något är olöst och outrett i relationen. Många gånger kan det vara till hjälp att en terapeut hjälper parterna att formulera vad anklagelserna bottnar i för att kunna bearbeta känslor kring detta utan att bara väcka försvar och motanklagelser och därmed låsa situationen.