Parterapi

I parterapin finns stora möjligheter att reparera relationen. I en parterapi är min uppgift som terapeut att - efter en kanske lång period av missförstånd och misstroende - få er båda att börja lyssna på varandra igen. Detta utan att ta ställning för eller döma någon av er. Skälen för en parterapi kan variera; det kan till exempel handla om otrohet eller illojalitet. Genom den terapeutiska situaitionen ges båda parter möjlighet att ta fram vad det är för känslor som döljs bakom verbala utfall eller tystnad och hjälp att uttrycka de egentliga känslorna.