Arbetsrelaterade samtal, coachning och handledning

Jag arbetar med följande: 

 

  • Coachning enskilt i arbetsrelaterade frågor
  • Coachning vid frågor kring yrkesval och karriärbyte 
  • Coachning i ledarrollen som chef
  • Handledning enskilt i grupp 
  • Stressrelaterade problem, som till exempel utbrändhet
  • Stöd i att komma tillbaka till arbetet efter lång frånvaro