Psykoterapi utifrån dina behov

I det psykoterapeutiska arbetet är mitt fokus i första hand på bearbetning av dina nuvarande problem och relationer. Det kan gälla allt från livskriser till problem i de viktigaste relationerna - privat eller i arbetet. 


Med professionell hjälp får du möjlighet att utvecklas som person och förändra ditt liv och dina relationer i den riktining du vill. Det sker genom samtal där du utforskar dig själv och din omvärld utan att du känner dig kritiskt granskad och bedömd. Avgörande för en lyckad terapi är att det uppstår ett äkta möte mellan dig som klient och mig som terapeut.


När du hör av dig till mig för att söka psykoterapi, börjar vi med att boka in ett så kallat bedömningssamtal. Det är ett förutsättningslöst samtal, som är till för att vi båda, jag som terapeut och du som eventuellt blivande klient, ska få en uppfattning om varandra och om vår kontakt känns bra. Vanligtvis kan det behövas mellan ett till tre bedömningssamtal innan vi kommer överens om att inleda själva terapin.


Tänkbara mål för en psykoterapi

  • Få kontakt med ditt sanna jag och kunna uttrycka det
  • Erövra den plats i tillvaron du vill ha
  • Förstärka självkänslan och förbättra ett dåligt självförtroende
  • Förändra din roll i dina relationer – privat eller i arbetet
  • Våga dela och acceptera en hemlighet du bär på
  • Konstruktivt klara en kris och gå vidare
  • Personlig utveckling – få nya insikter om dig själv
  • Komma ur en depression
  • Uppleva meningsfullhet och glädje i tillvaron