Ung vuxen

Kerstin Boström

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

Stockholm

Ung vuxen – frigörelse

En viktig period i livet är när vi som unga vuxna är upptagna av att utforska oss själva och utforma vår framtid. Den inleds i tonåren då frågor om vem man är och vad som skiljer oss från andra dominerar, samtidigt som det finns en önskan om att inte avvika för mycket.

 

Åren efter tonåren upptas ofta av stora och svåra frågor som till exempel rör yrkesval och att hitta en partner, medan vi på samma gång behöver få ett avstånd till den egna uppväxtfamiljen. Med andra ord det som brukar kallas för frigörelse.

 

Jag har flera gånger fått bekräftat att samtal med mig som terapeut, som är väl insatt i dessa frågor och inte hör till vare sig familj eller vänkrets, många gånger upplevs som utvecklande och befriande.

 

 

 

 

 

 

Psykolog, psykoterapeut

Kerstin Boström

Stockholm