Parterapi

Kerstin Boström

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

Stockholm

Parterapi

I en parterapi är min uppgift som terapeut att – efter kanske lång period av missförstånd och misstroende – få er båda att börja lyssna på varandra igen. Detta utan att ta ställning för eller döma någon av er. Skälen för en parterapi kan variera; det kan till exempel handla om otrohet eller illojalitet. Genom den terapeutiska situationen ges båda parter möjlighet att ta fram vad det är för känslor som döljs bakom verbala utfall eller tystnad och hjälp att uttrycka de egentliga känslorna.

 

I parterapin finns stora möjligheter att reparera relationen. I de fall man som par ändå väljer att gå skilda vägar är min erfarenhet att man med terapins hjälp kan skiljas med större förståelse för både sina egna och den andres motiv och behov, vilket ofta ger båda parter bättre förutsättningar att gå vidare utan varandra.

 

 

 

 

 

Psykolog, psykoterapeut

Kerstin Boström

Stockholm