Arbetsrelaterade samtal

Kerstin Boström

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

Stockholm

Arbetsrelaterade samtal, coachning och handledning

Jag arbetar kontinuerligt med samtal som berör människors yrkesliv. Hos mig kan du få hjälp med:

 

– Coachning i enskilda arbetsrelaterade frågor

– Coachning i ledarrollen som chef

– Handledning, enskilt eller i grupp

– Stressrelaterade problem, som till exempel utbrändhet

– Stöd i att komma tillbaka till arbetet efter lång frånvaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykolog, psykoterapeut

Kerstin Boström

Stockholm